лейтенант

Пользователи
 • Публикации

  76
 • Зарегистрирован

 • Посещение

Репутация

18 Нулевая

1 подписчик

О лейтенант

 • Звание
  Завсегдатай
 • День рождения

Посетители профиля

71 просмотр профиля
 1. Добавлю переписку з Обленерго про підключення гаража в гаражному кооперативі до 3 фазного підключення. Пропонуємо ознайомитись з роз"ясненням НКРЕКП з даного приводу. Взаємовідносини, які виникають в процесі продажу і купівлі електричної енергії між виробниками або постачальниками електричної енергії та споживачами (на роздрібному ринку електричної енергії) регулюються Правилами користування електричною енергією, затвердженими постановою НКРЕ від 31.07.96 № 28 (далі - ПКЕЕ). Відповідно до положень пункту 1.2 Правил населений пункт - юридична особа - споживач (власник електроустановок населеного пункту або уповноважена власником (співвласниками) експлуатаційна організація, в господарському віданні якої є електроустановки населеного пункту), об'єднує населення на визначеній території та утримує ці електроустановки з метою забезпечення електричною енергією споживачів населеного пункту. Особливості постачання електричної енергії для населених пунктів визначені розділом 12 ПКЕЕ. Закупівля електричної енергії у постачальника за рахунок коштів споживачів населеного пункту, умови використання електричної енергії, розрахунків за неї, умови технічного забезпечення електропостачання електроустановок споживачів населеного пункту, утримання та обслуговування технологічних електричних мереж населеного пункту регулюються установчими документами населеного пункту та/або укладеними у встановленому законодавством порядку договорами між споживачами населеного пункту та населеним пунктом щодо обслуговування технологічних електричних мереж населеного пункту (Пункт 12.4 ПКЕЕ). Враховуючи вищенаведене, гаражний кооператив (населений пункт) є споживачем електроенергії-юридичною особою, що закуповує електричну енергію для забезпечення потреб електроустановок всього товариства (населеного пункту), зокрема для забезпечення електричною енергією членів гаражного кооперативу (споживачів населеного пункту). При цьому, питання щодо користування електричною енергією та технічного забезпечення електроустановок споживачів населеного пункту, зокрема щодо обліку електричної енергії та розрахунків за спожиту електричну енергію членів ГК мають здійснюватись відповідно до установчих документів цього гаражного кооперативу та/або прийнятих на загальних зборах рішень. Згідно з положеннями пункту 12.5 ПКЕЕ визначено, що у разі виходу із складу населеного пункту або прийняття відповідного рішення органом управління населеного пункту споживач населеного пункту або фізична особа, електроустановки якої приєднані до технологічних електричних мереж населеного пункту (далі - споживач на території населеного пункту), для користування електричною енергією має право: змінити у встановленому порядку схему електропостачання та приєднати належну йому електроустановку до електричних мереж електропередавальної організації; укласти тристоронній договір про користування електричною енергією на території населеного пункту з постачальником електричної енергії та населеним пунктом на основі типового договору (додаток 5 до ПКЕЕ) (далі - Договір) та договір про користування електричною енергією відповідно до Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 № 1357. При цьому, відповідно до пункту 12.6 ПКЕЕ точка продажу електричної енергії споживачу на території населеного пункту збігається з точкою продажу електричної енергії населеному пункту. Відносини постачальника електричної енергії та населеного пункту із споживачем на території населеного пункту регулюються законодавством України, у тому числі нормами цих Правил. Договір про користування електричною енергією на території населеного пункту може бути укладений у разі виконання таких умов: 1) особа, яка має намір набути статус споживача на території населеного пункту, та населений пункт не мають боргів за електричну енергію перед населеним пунктом та постачальником електричної енергії відповідно; 2) технічний стан розрахункового засобу обліку, яким обладнана електроустановка особи, яка має намір набути статусу споживача на території населеного пункту, відповідає вимогам нормативно-технічних документів; 3) особою, яка має намір набути статус споживача на території населеного пункту, створені технічні можливості щодо забезпечення безперешкодного доступу представників постачальника електричної енергії, підприємства, що здійснює передачу електричної енергії, до власних електричних установок для контролю за рівнем споживання електричної енергії, а також для виконання відключення та обмеження споживання відповідно до встановленого цими Правилами порядку. Споживач на території населеного пункту оплачує населеному пункту вартість послуг з утримання технологічних електричних мереж населеного пункту згідно з умовами тристороннього договору про користування електричною енергією на території населеного пункту. Споживач на території населеного пункту за тарифом для населеного пункту відшкодовує населеному пункту вартість частки обсягу електричної енергії, спожитої на технічні цілі, та електричної енергії, втраченої внаслідок її передачі до електроустановки споживача, згідно з умовами тристороннього договору про користування електричною енергією на території населеного пункту. Частка обсягу електричної енергії, яку має відшкодувати споживач на території населеного пункту, визначається пропорційно обсягу використаної ним електричної енергії. (пункт 12.9 ПКЕЕ). Електроустановки споживачів населеного пункту та споживачів на території населеного пункту, які не дотримуються умов договорів, укладених згідно з вимогами цих Правил з постачальником електричної енергії або населеним пунктом, підлягають відключенню від електричних мереж населеного пункту (пункт 12.10 ПКЕЕ). Слід зазначити, що відповідно до положень пункту 2.2 Договору про користування електричною енергією на території населеного пункту власник мереж має право одержувати оплату від споживача за надання послуг з обслуговування та утримання технологічних електричних мереж населеного пункту. Припиняти або обмежувати у встановленому законодавством України порядку електропостачання споживача у разі відсутності оплати, передбаченої пунктом 4.3 цього Договору. При цьому, підпунктом 3.3.1 цього Договору визначено, що споживач зобов'язаний своєчасно здійснювати розрахунки згідно з цим Договором та додатками до нього. У разі якщо при укладанні тристороннього договору про користування електричною енергією на території населеного пункту між сторонами виникли розбіжності, то відповідно до статті 649 Цивільного кодексу України, переддоговірні спори вирішуються судом. Враховуючи вищенаведене, питання щодо забезпечення члена гаражного кооперативу, який вийшов з його складу, електричною енергією на території населеного пункту може бути врегульовано договором про користування електричною енергією на території населеного пункту. При цьому, всі інші відносини між ним та садовим товариством щодо забезпечення іншими послугами мають бути врегульовані відповідними договорами. Щодо визначення потужності по об’єкту заявника, який бажає укласти НКРЕКП звертає увагу на наступне. Згідно з пунктом 12.1 ПКЕЕ електрична енергія постачається населеному пункту на підставі договору про постачання електричної енергії. Положеннями п. 1.2 ПКЕЕ встановлено, що дозволена потужність - це максимальна величина потужності, яку електропередавальна організація дозволила споживачу для одночасного використання (одночасного ввімкнення струмоприймачів) за кожним об'єктом споживача на підставі нормативно-технічних документів відповідно до умов договору; договірна величина споживання електричної енергії - це узгоджена в договорі між постачальником електричної енергії і споживачем величина обсягу електричної енергії на відповідний розрахунковий період; розрахунковий період - це період часу, зазначений у договорі, за який визначається обсяг спожитої та/або переданої електричної енергії, величина потужності та здійснюються відповідні розрахунки. Відповідно до положень пунктів 5.1 та 5.5 ПКЕЕ договір про постачання електричної енергії є основним документом, який регулює відносини між постачальником електричної енергії за регульованим тарифом, що здійснює свою діяльність на закріпленій території, і споживачем та визначає зміст правових відносин, прав та обов'язків сторін. Договір про постачання електричної енергії містить такі умови, що є істотними та обов'язковими для цього виду домовленостей, зокрема, величини дозволеної та приєднаної потужності. Таким чином, перерозподіл потужності між споживачами населеного пункту та фізичними особами, електроустановки яких приєднані до технологічних електричних мереж населеного пункту без зміни сумарної величини приєднаної потужності гаражного кооперативу має здійснюватись пропорційно потужності визначеної у договорі про постачання електричної енергії. У разі, якщо в результаті перерозподілу приєднаної потужності між споживачами населеного пункту та фізичними особами, електроустановки яких приєднані до технологічних електричних мереж населеного пункту (гаражного кооперативу) у одного із споживачів, зокрема, який вийшов із його складу, та який бажає укласти договір про користування електричної енергії за однією із схем передбаченими пунктом 12.5 ПКЕЕ, виникла необхідність у збільшенні потужності, цей власник об’єкта має звернутись з відповідною заявою, відповідно до процедури, визначеної пунктом 1.3 Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджених постановою НКРЕ від 17.01.2013 № 32, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08.02.2013 за № 236/22768. Електропостачання Вашого гаража буде здійснюватись по мережах кооперативу. При цьому окрім плати по лічильнику у ПАТ "Волиньобленерго", Ви маєте оплачувати свою частку вартості утримання мереж кооперативу, та пропорційну частку втрат електроенергії в мережах кооперативу. Якість електропостачання в мережах кооперативу покладається на населений пункт. При цьому за умови відключення кооперативу за заборгованість, Ваш гараж також підлягає відключенню. Якщо в кооперативі наявний резерв потужності, який даний населений пункт згідний виділити для Вашого об"єкту, Вам слід надати копію договору з кооперативом в якому вказано дозволену потужність, копію проекту електропостачання кооперативу з розподілом потужності. За умови відсутності вільної потужності в кооперативі, необхідно збільшити дану потужність на величину замовлену Вами. В більшості випадків це нестандартне приєднання, вартість якого визначається індивідуально та передбачає необхідність розвитку мереж для постачання даної потужності в кооператив (реконструкцію живлячої лінії, заміну трансформатора тощо, залежно від технічних умов, детальніше в розділі http://energy.volyn.ua/topical/connect.php, розділ 4.2) Для приєднання та укладення окремого договору на користування електричною енергією, окрім вказаних в наданому НКРЕКП роз"ясненні документів, Вам необхідно надати (http://energy.volyn.ua/topical/connect.php): - викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі не менше 1:2000 (в обсягах, необхідних для визначення типу приєднання) із зазначенням місця розташування електроустановки (опори ПЛ, траси КЛ або ТП 10/0,4 кВ), земельної ділянки або прогнозованої точки приєднання; - ситуаційний план із зазначенням місця розташування електроустановки; - копію документа, що підтверджує право власності чи користування об’єктом або, за відсутності об’єкта, право власності чи користування земельною ділянкою (технічний паспорт не є документом що засвідчує право власності); - копія належним чином оформленої довіреності чи іншого документа на право укладати договори особі, яка уповноважена підписувати договори (за потреби). Для оформлення договорів про приєднання при собі необхідно мати: для фізичних осіб: паспорт громадянина України. ідентифікаційний номер фізичної особи Висновок: підєднати окрему лінію з 380 В в гаражному кооперативі коштує як збитий літак, якщо виконати всі вимоги. В себе я буду міняти двигуни на однофазні. На заводі Електромотор. Наприклад однофазний Двигун 1.1 кВт. 1500 об/х. вартує 1750 грн. (для ТВ6м).
 2. яка маса станка? який максимальний розмыр сверла можна поставити?
  Все пройшло добре! Рекомендую
 3. м. Луцьк в теплий сезон швидко рухаюся на велосипеді. Вам фото, а мені фізкультура.
 4. Фото з підручника. Ваш варіант заховався під буквою "В" Зрізаний центр служить коли необхідно підрізати торець заготовки.
 5. Дістався центр поворотній затупленим гостряком. Треба заточити, але виникає проблема в розборці такого конуса. Проблема в розборці полягає в тому що не має болта щоб його розібрати. Підкажіть як його можно заточити, або розібрати? Фото взяв з інтернету центр такий самий як на фото.
  Рекомендую!
 6. Бабка від токарного станка по дереву СТД 120.
 7. Осталось: 27 дней и 19 часов

  • Продажа
  • Новый

  Рулетка 10м * 25 мм

  100.00 UAH

 8. Сварочні магніти (Польша)

  Осталось: 27 дней и 19 часов

  • Продажа
  • Новый

  Характеристики магніту: Магнітний держатель, дозволяє отримати точну і міцне з'єднання деталей під кутами 45, 90, 135 градусів. Інтструмент являється незамінним помічником при сварці, зборкі металічних конструкцій, пайці. Ш*В*Т (мм) 190*120*25 Маса магніта: 1 кг. Вантажо -під'ємність: 34 кг Точність 0,5%

  200.00 UAH

 9. Попроси продавця хоч фото скинути. Важко щось говорити якщо навіть фото не бачив. Продавці розказують що завжди все ідеальне, а на фото можна побачити тисячу переделок ітд...
 10. яка довжина коротких різців?
 11. Розкажу про один із них. Підмоторна плита прижимається до корпуса через підкладку до корпуса. Підкладки вирішили ученіки училича лишні, але шпильки закрутили хоча нарізали тільки половину різьби і нічого не прижимало. Але для повного щастя треба ще зламати шпильки болтики були в дифіциті. Вот і вже пару годин є що робити. І за одне пройшов всі різьби метчиком.
 12. Якщо навіть Комунарс підшипники там самі поганенькі стоять на них сотки ловити не вийде навіть якщо вони нові. Підшипники під заміну нові купував для свого станка обійшлося 1000 грн. Навіть за новий станок 10 т. Грн. Воно того не варте. Краще купити за 5 т перебрати самому і користуватися на здоровя багато років. Я купив свого ржавенького без кожуха. Але це не страшно кожух знайшов купив, підшипники поміняв на skf ( міняв всі які в тому числі і на двигуні). Пофарбую молотковою фарбою і буде як із зберігання. Плюс бонусом вивчив конструкцію станка усуваю всі заводські косяки ( вони в кожному станку є).